ISO/QEE Manager

Skedsmokorset, Akershus, Norway DHL Express 20009UY 21. December, 2020
Apply

DHL Express søker etter ISO/QEE Manager til vårt Hovedkontor på Berger, Skedsmokorset

DHL Express (Norway) AS søker for snarlig tiltredelse en ISO-Manager med positive holdninger, god struktur og god faglig bakgrunn. Manageren skal være ansvarlig for kvalitets-, miljø- og energiområdene (internt kalt QE&E; Quality/Environment/Energy) og videreutvikle dette innenfor rammen for ISO og vårt felles arbeid knyttet til dette i konsernet. 

DHL Express er sertifisert innen ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljø) og ISO-50001 (energi), så aktiv oppfølging av disse internt, både på selskapsnivå og pr. avdeling er helt sentralt. Det betyr også at man er ansvarlig for gjennomføringen av revisjoner både fra eksterne og interne revisorer så vel som å utføre revisjoner lokalt. Alt dette arbeidet er koordinert med vårt sentrale europeiske QE&E Team. 
God systematisk forståelse, erfaring fra arbeid med ISO, bruk av digitale verktøy, gode samarbeidsevner på tvers av organisasjonen samt evnen til å presentere resultater på en forståelig måte, er avgjørende egenskaper.


Oppgaver og ansvarsområder:

 • Lede og kontinuerlig utvikle og integrere QE&E-/ (ISO)-ledelsessystemer inn i vårt daglige arbeid og drive dette i h.h.t. ISO-standardene
 • Følge opp på våre interne konsernstandarder og prosedyrer slik at vi vedlikeholder sertifiseringene (ISO 9001/ 14001/ 50001), samt være ansvarlig for eventuelle nye ISO-sertifiseringer
 • Lede interne revisjoner, utvikle de lokale teamene og eventuelle lokale revisorer i tråd med vårt oppsett og organisering
 • Ansvarlig ved revisjoner fra ekstern part inkludert revisjon fra konsernet
 • Utvikle og stemme av de årlige revisjonsplaner og påse at disse følges 
 • Sammen med ledelsen, sette mål innenfor de respektive ISO-områdene, følge opp og påse at vi etterlever policyene og når våre mål bl.a. gjennom kontinuerlig monitorering
 • Kontinuerlige forbedringer er en nøkkel og fokusområde i alt arbeid i DHL Express, det vil også være helt avgjørende i denne stillingen
 • Delta aktivt i vårt felles europeiske team slik at vi i felleskap vedlikeholder våre sertifiseringerDine egenskaper og kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til og bredest mulig erfaring i ISO-arbeid/sertifisering
 • Gjerne erfaring fra bransjen og/eller annen relevant industri
 • Erfaringer med å gjennomføre kvalitetsrevisjoner på ulike nivåer
 • Relevant utdannelse, bør minimum være på Bachelor nivå
 • Sterke analytiske evner, presentere data på en meningsfull, informativ og problemløsende måte.
 • Gode evner til å tenke strategisk
 • Sterk på å presentere resultater og strategi, samt godt organisert
 • God på kommunikasjon, coaching, og håndtere ulike funksjoner og nivåer
 • Adaptive lederegenskaper og kollaborasjon: God og rask til å etablere produktive arbeidsforhold både med Senior Management og øvrige ansatte; utvikle relasjoner
 • Evnen til å bygge tillit, påvirke og mobilisere mennesker fra alle nivåer. Motivator og team-worker
 • Personlig interesse av å drive vårt kontinuerlige forbedringsprogram og filosofi, inkludert evnen til å utfordre status-quo. Motivert, energisk og entusiastisk. Ladet med “passion” og personlige ambisjoner med vilje og evne til å ta initiativ
 • Flytende i skriftlig og muntlig engelsk

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Morten Skurdal, telefon 934 08 285 eller Yngve D. Østrøm, telefon 958 95 937.


Stillingstype:    Heltid
Arbeidssted:    HK-Berger/Skedsmo
Søknadsfrist:    21.01.2021

DHL Express er kåret til en av Norges, Europas og Verdens beste arbeidsplasser (Great Place To Work).

DHL er den globale markedslederen i internasjonal express- og logistikkindustri. DHL i Norge består av tre divisjoner: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight og DHL Supply Chain og vi dekker alt av luft-, vei - og sjøtransport, samt spesialtilpassede logistikkløsninger. DHLs internasjonale nettverk omfatter mer enn 220 land og territorier og 480.000 medarbeidere sørger for at DHL kan tilby raske og pålitelige tjenester. DHL Express sørger for at dokumenter, pakker og paller kommer frem på en sikker og rask måte - i hele verden.

Vi i DHL Express er ambisiøse! Vi skal styrke vår posisjon i det norske markedet. Nøkkelen er å satse på kompetanse og utvikling av våre medarbeidere slik at vi er kundens førstevalg - hver gang. Vi garanterer en hektisk og utfordrende hverdag i et internasjonalt miljø.

Facts and Figures

 • Travel Required

  none

Apply

I like working for DHL because it is the worldwide leader in logistics where customers and employees are always in focus.

Current Employee – Project Manager in Bonn