Administratívny pracovník do skladu - práca na 3 zmeny (m/ž)

Senec, Bratislava, Slovakia DHL Supply Chain 34874 10. July, 2020
Apply

·Spracováva prichádzajúce, prípadne odchádzajúce dokumenty a zásielky a zabezpečuje všetky doklady potrebné podľa platných predpisov a podľa požiadaviek zákazníkov,

·Spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri riešení administratívnej agendy. Spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri odovzdávaní potrebnej agendy a informácií,

·Vykonáva administratívne činnosti podľa pokynov nadriadeného,

·Dodržiava príslušné procedúry a predpisy odvolávajúce sa na túto pozíciu. Upozorňuje na ich nedodržiavanie. Navrhuje ich zlepšovanie,

·Zabezpečuje fyzickú a systémovú archiváciu spracovaných dokladov,

·Reprezentuje DHL na profesionálnej úrovni v súlade s vytváraním pozitívneho imidžu spoločnosti,

·Podporuje koordináciu činností a prispieva k vzájomnej spolupráci medzi jednotlivými pracoviskami a útvarmi,

·Vytvára štatistiky a analýzy pre interného i externého zákazníka alebo dodávateľa,

·Poskytuje informácie príslušným úradom podľa potreby a požiadavky. Rieši prípadné nehody,

·Zodpovedá za všetky záležitosti týkajúce sa Integrovaného Manažérskeho Systému (kvalita, životné prostredie, BOZP, BCM),

·PRÁCA VTrojzmennej prevádzke. Práca s manipulačnou technikou, obsluha VZV.

Facts and Figures

  • Working Hours

    8

  • Business Unit

    DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

  • Shift Requirement

    Night / Third Shift

Apply

I like working for DHL because it is the worldwide leader in logistics where customers and employees are always in focus.

Current Employee – Project Manager in Bonn