Vedúci odd. colnej deklarácie

Bratislava, Bratislava, Slovakia DHL Express 200088N 13. November, 2020
Apply

ČO BUDEŠ NA TEJTO POZÍCII ROBIŤ A ZA ČO BUDEŠ ZODPOVEDNÝ/Á

 • Plánovanie a riadenie denných aktivít colného prerokovávania zásielok
 • Zaisťovanie priebežného plnenie všetkých výkonnostných cieľov a zodpovednosť za kvalitu colného konania
 • Sledovanie dodržiavania lehôt na podanie colných vyhlásení
 • Kontrola dodržiavania podmienok jednotlivých Povolení vydaných colným úradom
 • Riešenie problematických prípadov (spolupráca s klientami pri riešení prípadných nezhôd a pod.)
 • Pravidelná kontrola kvality colných deklarácií
 • Formou koučingových sedení poskytovať každý mesiac pracovníkom colnej deklarácie spätnú väzbu a priebežne podporovať rozvoj jednotlivých členov tímu
 • Informovať tím, svojho nadriadeného a vedúceho colného zákazníckeho oddelenia o novinkách a prezentovať im výsledky colnej deklarácie
 • Motivácia zamestnancov a rozvíjanie ich vedomosti
 • Vedenie štatistiky a výkazov o výkone oddelenia
 • Zastupovanie Supervisora v pripade jeho nepritomnosti
 • Spolupráca s lokálnym colným úradom za účelom riešenia problémov a udržania dobrých vzťahov
 • Spolupráca so SPV a TL colného zákazníckeho servisu, OPS a CSA

ZÁKLADNÁ ZLOŽKA MZDY:

od 1200- eur/btt+ mesačné odmeny do výšky 20 % z hrubej mzdyČO OD TEBA OČAKÁVAME

 • Schopnosť riadiť pracovný tím – skúsenosť s vedením menšieho tímu výhodou
 • Zodpovednosť a precíznosť
 • Komunikačné  a organizačné schopnosti
 • Znalosť práce s PC a MS Office
 • Komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou

Facts and Figures

 • Travel Required

  none

Apply

I like working for DHL because it is the worldwide leader in logistics where customers and employees are always in focus.

Current Employee – Project Manager in Bonn